marți, 6 martie 2018

Arheologie și istorie în Banatul Montan – Un număr reprezentativ de cercetători din țară și străinătate și-au dat întâlnire și în acest an cu ocazia unei noi ediții a Simpozionului Internaţional ”In Memoriam - Constantini Daicoviciu”


Cea de-a XLIV-a ediţie a ”Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam - Constantini Daicoviciu”, cea mai longevivă sesiune de comunicări de acest gen din vestul României, a ajuns la final.

Evenimentul cultural de amploare a fost organizat în perioada 28 februarie – 2 martie 2018 de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din municipiul Caransebeş cu aportul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ministerului Culturii și Identității Naționale și Primăriei Comunei Eftimie Murgu din Banatul Montan.


Simpozionul s-a adresat deopotrivă arheologilor, dar şi istoricilor care studiază perioada modernă şi cea contemporană.

În cadrul evenimentului ştiinţific au fost prezenți un număr reprezentativ de participanţi, istorici şi cercetători de la centre universitare din ţară şi din străinătate, din țări precum: Austria, Croația, Italia, Franța, Polonia, Serbia, Turcia, Statele Unite ale Americii, alături de specialişti de la muzee şi centre de cercetare din România.


În acest an, tema principală de discuții abordată de cercetători și invitați a facut referire la ”Circulația ideilor (pe Dunăre, mare și uscat) din Antichitate până în prezent”.


Deschiderea oficială a simpozionului a avut loc miercuri, 28 februarie 2018, în incinta Hotelului ”Roman” din stațiunea turistică Băile Herculane prin cuvântul de salut adresat participanților de gazdele manifestării, de Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Lucian, dar și de către oficialitățile județene, precum prefectul Matei Lupu, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu și directorul Direcției Județene de Cultură, Liubița Raichici.


Noutatea din acest an a fost conferită de lansarea a două scrieri de specialitate precum ,,Mormintele tac'' semnat de  Johann Steiner și Doina Magheți, Editura Polirom, material prezentat de Alina Mazilu și Miodrag Milin. De asemenea, Andrei Milin și-a lansat materialul intitulat ,,Sârbii din România - Documentar și Studii despre Remodelarea Identitară'', apărut în anul 2017 la Editura Cetatea de Scaun din Suceava.


În cadrul evenimentului  au fost prezentate  un documentar și studii despre remodelarea identitară, precum și filmul ”Traian la 1900 de ani de la moarte”, producție  RAI 1, Italia, peliculă care s-a produs și în România, la Sarmizegetuza și la Drobeta Turnu Severin.


Acțiunea culturală a mai programat în zilele de miercuri, 28 februarie și joi, 1 martie, susținerea de conferințe și comunicări legate de tema dată.

Conducerea Muzeului din municipiul din ”Țara Gugulanilor” a oferit cu acest prilej Diplome de excelență tuturor colaboratorilor care au susținut, de-a lungul timpului, organizarea ”Simpozionului Internațional de Arheologie și Istorie In Memoriam - Constantini Daicoviciu”.


”Constantin Daicoviciu este considerat părintele arheologiei româneşti din Transilvania şi Banat, el fundamentând şi aducând această disciplină pe tărâm ştiinţific în Universitatea Românească inaugurată în anul 1919, la Cluj. El este cel care a fondat şi a ridicat, în rândul tinerilor români, cercetarea ştiinţifică fundamentată prin descoperirea arheologică. Noi nu am avut până la Constantin Daicoviciu o astfel de şcoală românească în Transilvania şi Banat. Şcoala românească se dezvolta dincolo de munţi, la Bucureşti, unde am avut oameni deosebiţi, care au pus bazele acestei cercetări, printre care Alexandru Odobescu şi mai târziu Vasile Pârvan. La noi, în Banat şi Transilvania, şi mai ales în zona Caransebeşului, a reuşit să introducă această ştiinţă şi să o facă foarte bine la Cluj, întrucât el este astăzi cel ce a descoperit cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, el este cel care a dezvelit pentru prima dată ruinele de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Constantin Daicoviciu ne-a lăsat o şcoală deosebit de importantă, iar acest trecut ne obligă să mergem mai departe în toată zona de vest a ţării. Asemenea manifestări ştiinţifice nu se organizează nici la Timişoara, nici la Arad, nici la Deva. Au început cei de la Muzeul din Drobeta Turnu Severin, dar nu se ridică la nivelul judeţului Caraş-Severin, al Caransebeşului”, a precizat managerul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din municipiul Caransebeş, Adrian Ardeț.


Vineri, 2 martie, în ultima zi a ,,Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam - Constantini Daicoviciu'' a fost derulată conferința cu titlul: ,,Centenarul Unirii și Personalitățile Almăjului'', eveniment ce s-a desfășurat la Casa de Cultură ,,Doctor Ion Sârbu’’ din comuna Eftimie Murgu, precum și o excursie tematică pe traseul: Băile Herculane - Lăpușnicel (Praetorium) – Cascada Bigăr – Dalboșeț (Senatorial Roman Villa) – Morile de Apă de la Eftimie Murgu (monument UNESCO).


Sursă foto: www.facebook.com/muzeul.caransebes

miercuri, 28 februarie 2018

Personalitățile Banatului: Istoricul și arheologul cărășean Constantin Daicoviciu a avut prin cercetările sale un rol deosebit de important în ceea ce privește păstrarea şi afirmarea identităţii noastre naţionale


Data de 1 martie 2018 marchează împlinirea a 120 de ani de la nașterea reputatului Constantin Daicoviciu, unul dintre cei mai importanţi istorici și arheologi români ai secolului trecut.

Academicianul bănățean s-a născut în anul 1898 în localitatea Căvăran, situată la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin.


A crescut la sat, cunoscând încă de mic copil frumoasele tradiţii populare străvechi și simplitatea obiceiurilor din trecutul mediului rural bănăţean. Şcoala primară a făcut-o în localitatea natală, tatăl său, Damaschin Daicoviciu, fiindu-i dascăl. A continuat studiile secundare la Caransebeş și Lugoj. În perioada anilor 1918-1922, a studiat Filologia clasică la Universitatea „Ferdinand I”, din Cluj, iar pentru pregătirea superioară, a solicitat o bursă de studii din partea Fundaţiei culturale româneşti din Austro-Ungaria „Emanoil Gojdu”.


La Universitatea „Ferdinand I”, i-a avut ca profesori pe arheologul Vasile Pârvan, membru titular al Academiei Române din anul 1913, care a predat Istoria antică, pe Dimitrie Teodorescu, care a susţinut prelegeri de Arhelogie şi Numismatică, şi pe Emil Panaitescu la Epigrafie şi Istorie antică universală.


O importantă influență asupra studentului Constantin Daicoviciu au avut-o cursurile ţinute de Vasile Bogrea, membru corespondent al Academiei Române, care a predat cursul de Filologie clasică română şi Greacă. Astfel, sub îndrunarea acesuia, tânărul cărășean şi-a pregătit şi susţinut teza de licenţă în Filologia clasică. Tot de la dascălul său, şi-a însuşit la perfecție limba latină, putând citi și traduce din această limbă antică în româneşte, dar era capabil să ţină prelegeri şi să poarte conversații curente, elocventă fiind întreţinerea unei lungi discuţii în limba latină susținută în compania  medicului clujean Iuliu Haţieganu, la o întrunire universitară din Cluj.


Debutul lui Constantin Daicoviciu în lumea ştiinţifică a consemnat studiile publicate în „Anuarul Şcolii Române din Roma”, respectiv, „Italicii din provincia Dalmaţia” şi „Săpăturile arheologice şi cercetările la Sarmizegetusa”, materiale ce au fost apreciate de către profesori universitari, istorici şi academiciani ai vremii.


Între anii 1925-1927 a studiat la Şcoala Română din Roma, iar între 1929-1932 a întreprins o serie de călătorii de studii în Austria, Germania, Franţa, Grecia şi Ungaria. A devenit doctor în Istorie şi Arheologie în anul 1928, şi docent în anul 1932. În 1932, odată cu acordarea titlului de Doctor docent de către Universitatea „Ferdinand I” din Cluj, a fost numit conferenţiar şi i s-a încredinţat predarea cursului de Antichităţi şi epigrafie - Ştiinţa descifrării textelor antice.


Timp de 40 de ani a fost cadru didactic al Universităţii din Cluj, îndeplinind pe rând funcţiile de asistent de Istorie antică (1928), conferenţiar de Antichităţi şi epigrafie (1932-1938), profesor de Arhelogie şi Preistorie (1938-1949), decan (1940-1941), profesor de Istoria veche a României (1949-1968), dar și rector (1957-1968).

A mai ocupat și funcția de director al Muzeului de Istorie al Transilvaniei (1945-1973), director al Institutului de Istorie și Arheologie din Cluj (1949-1973), fiind desemnat membru al Academiei Române din anul 1955.


În decursul vieții, vreme de peste un deceniu (1929-1940), Constantin Daicoviciu a colaborat cu Muzeul Banatului din Timişoara şi cu Societatea de arhelogie şi istorie bănăţeană, care l-a cooptat ca membru al ei. A sprijinit eforturile istoricului Ioachim Miloia, director al Muzeului timişean, să editeze periodicul „Analele Banatului”, revistă al cărei colaborator consecvent era, acordându-i un preţios sprijin ştiinţific. La fel a procedat și când Muzeul Judeţean Caraş-Severin şi-a exprimat intenţia (în anii 1969-1970), de a înfiinţa propriul anuar muzeal denumit „Banatica”, reputatul istoric fiind atras, de asemenea, în fruntea comitetului de redacţie.


Activitatea sa științifică de cercetare s-a desfășurat în principal în domeniul arheologiei, fiind unul dintre marii specialiști în istoria veche românească, cu precădere în civilizația dacică, pe care a cercetat-o direct pe șantierele deschise la Sarmizegetusa (1924-1936), la Vețel (Micia), la Moigrad-Porolissum (1937-1938), inițiind săpături ample la Căpâlna (1939). În 1942 preia conducerea șantierului arheologic al cetăților dacice din Munții Orăștiei, reuțind scoaterea la lumină a cetăților de la Blidaru, Piatra Roșie și Grădiștea Muncelului.


Prin urmare, reprezentativa carte „Transilvania în antichitate” (1945), pe care a tradus-o în limbile franceză, germană şi latină, a rămas fundamentală în istoriografia naţională şi internaţională. Prin o argumentare axată pe izvoare istorice multiple şi extrem de edificatoare, istoricul Constantin Daicoviciu a demonstrat că elementul romanic din Transilvania antică a stat la baza complexului proces de formare a poporului român şi a limbii acestuia.


Între alte titluri de materiale de tipar ce poartă semnătura istoricului se mai regăsesc: ”Monumente inedite din Dacia” (1931), ”Problema numărului geto-dacilor” (1934), ”Sarmizegetusa et ses environs” (1944), ”Așezările dacice din Munții Orăștiei” (1951), ”Cetatea dacică de la Piatra Roșie. Monografie arheologică” (1954), ”Dacia liberă și Dacia Traiană. La Dacie libre et la Dacie Romaine” (1964), ”Severus Alexander și provincia Dacia” (1967), ”Romanitatea scitică de la Dunărea de Jos” (1971), ”Istoria României, Istoria Transilvaniei”, ”La Formation du peuple roumain et de sa langue” (1973). A colaborat la elaborarea unor volume în stăinătate: ”Histoire de la Roumanie” (1970), ”Roumanie” (1972), la care se adaugă peste 200 de studii, dintre care multe, adunate în volumul ”Dacica” (1969).


A fost deținătorul unor premii precum: Premiul Academiei Române (1932), Premiul de Stat (1950), sau Premiul „Herder” (1968).

Din punct de vedere politic, era unul dintre intelectualii agreați de către regimul comunist și a susținut poziții istoriografice naționaliste. A fost deputat în Marea Adunare Națională, numit subsecretar de stat la Ministerul Asigurărilor Sociale și Muncă din ianuarie 1947, iar din anul 1961, a fost ales membru al Consiliului de Stat sub președinția lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.


Constantin Daicoviciu s-a stins din viață la Cluj-Napoca în data de 27 mai 1973, în urma unui infarct miocardic.

Din acel an, satul natal Căvăran din județul Caraș-Severin poartă numele importantului istoric român.

Totodată, un institut de specialitate din cadrul Universitatii de Vest din Timişoara se numește Centrul de Studii de Istorie si Arheologie “Constantin Daicoviciu”.


De adăugat și faptul că, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din municipiul Caransebeş organizează în fiecare an cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin și a celorlalți colaboratori apropiați ”Simpozionul Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam - Constantini Daicoviciu''.

Evenimentul cultural de amploare se adresează deopotrivă arheologilor, dar şi istoricilor care studiază perioada modernă şi cea contemporană, atât din țară cât și străinătate.

În anul 2018, simpozionul a ajuns la cea de-a XLIV-a ediţie, derulându-se în perioada 28 februarie – 2 martie și fiind cea mai longevivă sesiune de comunicări de acest gen din vestul ţarii.


”Constantin Daicoviciu a fost unul dintre cei mai mari savanţi români care a plecat din satul Căvăran, judeţul Caraş-Severin, şi-a desăvârşit studiile la Liceul Traian Doda din Caransebeş, a urcat treptele afirmării în cadrul Universităţii din Cluj, urmând ca mai apoi să ajungă Membru al Academiilor Germană, Franceză şi Americană. A fost un ilustru profesor şi un mare om de ştiinţă, cel care a concretizat cercetările arheologice în Munţii Orăştiei, unde a fost descoperită Cetatea de Scaun a regelui Decebal. El a fost, de asemenea, cel care a început cercetările arheologice în capitala Daciei Romane, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Este o mare personalitate, iar anul acesta, prin organizarea acestui important eveniment omagial, vrem să fim cel puţin la nivelul pe care l-am atins în anii anteriori”, a precizat managerul Muzeuluiui Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din municipiul Caransebeş, Adrian Ardeț.


Altfel, fiul importantului academician, Hadrian, născut la data de 11 octombrie 1932 și decedat la 8 octombrie 1984, și-a dorit cu strășnicie să calce pe urmele tatălui, ceea ce s-a și întâmplat, acesta devenind un reputat arheolog și istoric român.

A obținut titlul științific de doctor în istorie, fiind profesor universitar, membru al Societății de Studii Clasice și al Uniunii Internaționale de Științe pre- și protoistorice și director al Muzeului de Istorie al Transilvaniei și al Institutului de Arheologie din Cluj-Napoca. S-a remarcat ca epigrafist, fiind specializat în istoria antichității. A depus o muncă susținută de cercetare dedicată aproape exclusiv istoriei Daciei dinainte și după cucerirea romană. Este autor a mai multor lucrări despre istoria și cultura dacilor. Hadrian Daicoviciu a obținut Premiul „Vasile Pârvan“ al Academiei Române.

marți, 27 februarie 2018

Sărbătoarea debutului de primăvară la Caransebeș - Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă organizează o expoziţie tradiţională de mici bijuterii confecţionate prin tehnici “handmade”, derulată sub genericul de “Târgul Mărţişorului” 2018


Mărţişorul, micul obiect-bijuterie prins într-un şnur alb-roşu, este un simbol al reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii, odată cu venirea primăverii, dar şi al speranţei, fiind dăruit celor dragi pentru a le aduce noroc şi belşug.


Primul mărţişor a fost şnurul împletit din fir alb şi negru, cel din urmă fiind înlocuit în timp cu un fir roşu, culoare care protejează de rele şi exprimă iubirea în credinţa populară. Albul, la rândul său, semnifică puritate şi energie.


În trecut, mărţişorul era primit de copii, băieţi şi fete, de la părinţi, în dimineaţa zilei de 1 martie. Oamenii credeau că acesta îi fereşte de boli şi de deochi, că vor avea noroc în dragoste şi vor fi mai înstăriţi. Altfel spus, mărțișorul este un talisman care apără de rele pe tot parcursul anului. Primele obiecte ataşate şnurului bicolor au fost monedele de aur şi argint. Au urmat apoi mici bijuterii, de obicei din argint, şi mult mai târziu au apărut mărţişoarele din lemn şi din cânepă. În tradiţia populară, aducătoare de noroc sunt mărţişoarele care au formă de trifoi. Inima este simbol al iubirii, iar ancora, al credinţei.


Caransebeşenii care păstrează tradiţia mărţişorului au posibilitatea, şi în acest an, să cumpere micile simboluri de sezon, din târgul organizat în incinta Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă.


Astfel, instituţia de cultură din urbea de pe Timiş şi Sebeş organizează  cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în perioada 27 Februarie – 2 Martie 2018, cea de-a VIII-a ediţie a manifestării denumite ”Târgul Mărţişorului''.


          În cadrul acestei acţiuni accentul cade pe obiectul “handmade” şi pe inovaţie, încurajându-se creativitatea în sfera artistică și meşteşugul capabil să fie reînnoit cu noi particularităţi care să comunice prin expresivitate, imaginaţie și simţ al umorului, semnificaţiile mai vechi sau mai noi ale mărţişorului.

          Au fost scoase la vânzare mărtişoare din sticlă de Murano și mărțișoare pictate, cu forme şi mărimi diferite, confecţionate din materiale variate în atelierele unor artizani locali și din zona de vest a țării.


De asemenea, pe lângă mărţişoare, sunt expuse spre comercializare gablonţuri, cadouri deosebite, felicitări şi aranjamente florale.

„Sunt prezentă pentru prima dată la acest eveniment. Mărțisoarele sunt realizate handmade din materiale precum piele naturală, fetru, dantelă, lemn și sticlă. Pentru mine, confecționarea de mărțișoare și alte obiecte decorative este un hobby de care nu mă pot lipsi”, a declarat Adriana Zaharescu din satul Zervești, comuna Turnu Ruieni.


“Acțiunea este una deosebit de necesară și utilă pentru artiștii și micii meșteșugari din zona municipiului Caransebeș. Am adus spre comercializare, în principal, mărțișoare realizate din pietre prețioase și bijuterii”, a spus Adina Tunaru din Caransebeş, prezentă de altfel, la toate cele şapte ediţii precedente ale “Târgului Mărţişorului”.


“Acesta este primul an când vin la eveniment cu mărțișoare și cadouri de Paști. Obișnuiesc să lucrez cu dragoste de dimineața până seara la obiectele expuse și sper să fie apreciate de vizitatori”, a precizat caransebeșeana Maricica Cantemir.


Mai mult, tot aici sunt expuse spre comercializare şi mărţişoare frumos mirositoare, confecţionate din săpun natural.

Acţiunea este organizată sub coordonarea managerului instituţiei de cultură, Adrian Ardeţ, cu implicarea Dorinei Grecu.


“Gama de mărțișoare prezentată anul acesta este mai diversificată față de anii precedenți. Prin această manifestare ne propunem să promovăm tradiționalul și autenticitatea, valori specific românești. Vă așteptăm cu drag la eveniment şi vă dorim tuturor o primăvară frumoasă!”, a adăugat organizatorul și reprezentatul instituției de cultură, Dorina Grecu.

De adăugat şi faptul că, “Târgul Mărţişorului” de la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă poate fi vizitat de publicul larg, zilnic, între orele 10:00 - 18:00, intrarea fiind gratuită.

marți, 15 august 2017

Eveniment sportiv în “Ţara Gugulanilor” – Aproape o sută de ciclişti şi atleţi din vestul României s-au aliniat la startul celei de-a II-a ediţii a competiţiei outdoor “Gugu Trail Race & MTB”, derulată în comuna Bucoşniţa


 Acţiunile de promovare a mişcării în natură, a unui stil de viaţă sportiv, şi de solidaritate cu mediul înconjurător din frumoasa zonă naturală a “Ţării Gugulanilor”, au continuat în vecinătatea municipiului de pe Timiş şi Sebeş.

 Teritoriul administrativ al comunei Bucoşniţa din judeţul Caraş-Severin, localitate aflată la 15 kilometri de municipiul Caransebeş, a găzduit cea de-a II-a ediție a competiţiei outdoor “Gugu Trail Race & MTB” 2017.  Prin urmare, cicliştii din Banat, şi nu numai, au avut ocazia să îşi demonstreze abilităţile specifice la ghidonul bicicletelor lor, iar atleții
, unii sosiți acasă chiar și de peste hotare, s-au întrecut în probe de alergare montană.


  Evenimentul derulat la poalele Dealului ”Gugu”, de 484 metri altitudine, a cuprins următoarele probe distincte: “Mountain Bike” şi Semimaratonul Gugulanilor ”Cristian Nemeș” pe o distanţă de 22 kilometri, cu o diferență de nivel de aproximativ 580 metri și o altitudine maxima de 580 metri, și “Alergare Cros: Rages Run” - 12 kilometri, cu o diferență de nivel de aproximativ 290 metri și o altitudine maximă de 480 metri.   Traseele pe care s-au desfăşurat probele concursului a fost format din drumuri publice asfaltate, poteci turistice amenajate şi neamenajate, pante cu înclinare mare, zone accidentate, pajişti, păduri şi tăieturi.  Proba copiilor s-a desfășurat în centrul localității pe un traseu de 400 metri, pentru copiii cu vârsta până la 12 ani, iar cei cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani au alergat 800 de metri.
           
  Manifestarea dedicată rutieriştilor pe două roţi şi atleţilor s-a bucurat de participarea a aproape o sută de sportivi din judeţele Timiş, Mehedinţi, Arad, Hunedoara, şi bineînţeles, Caraş-Severin.  Organizatorii competiţiei “Gugu Trail Race & MTB” nu au perceput sportivilor taxe de participare la eveniment, acesta având şi un scop caritabil în vederea atragerii de fonduri pentru ajutorarea copiilor defavorizaţi susţinuţi de Asociaţia “Ajutorul Copiilor pentru Viaţă” din Caransebeş.

  În clasamentul ”Open”, la categoria ”Cros”, primele locuri le-au revenit Danielei Vasiloanca și lui Nicu Ștefan Diaconu. Locurile I la categora “Mountain Bike” au fost adjudecate de Lavinia Moraru și Ovidiu Pintican, iar categoria ”Semimaraton” a fost câștigată de Alina Preda și Viktor Manoilă.   La final, toţi câştigătorii celor trei probe de concurs au fost recompensaţi cu diplome, trofee şi mult râvnitele medalii. Mai mult, participanții și colaboratorii evenimentului au putut servi prin grija organizatorilor porții consistente de gulaș la ceaun și băuturi răcoritoare.  “Ne dorim să promovăm mişcarea în aer liber, în natură, un mod de viaţă sănătos şi această zonă minunată din vecinătatea comunei Bucoşniţa. Sperăm ca evenimentul nostru să fie un imbold pentru tineri şi îi invităm la sport, alături de noi. De asemenea, mesajul pe care îl transmitem se referă la protejarea şi ocrotirea mediului înconjurător. Evenimentul a fost un succes, iar astfel, ne bucurăm că am reuşit să strângem şi fonduri pentru copiii din Caransebeş ce provin din familii cu un trai mai dificil. Mulţumesc tuturor pentru implicarea în buna desfăşurare a acestei competiţii, îi felicit pe toti cei ce au participat, le doresc spor la antrenamente în continuare și le mulțumesc din suflet celor ce s-au implicat în realizarea acestei competiții, sponsori, voluntari, copii și prieteni! Nu în ultimul rând, țin să le mulțumesc celor ce au făcut donații pentru copiii nevoiași din cadrul asociației, iar, cu ajutorul lor, și aceștia vor avea un start bun în noul an școlar. Astfel, localitatea Bucoșnița, putem spune, că, pentru o zi, chiar a devenit capitala Țarii Gugulanilor!”, a precizat coordonatorul acţiunii, Marian Constantin Petruţa Iovanovici.  ”Principalul scop al concursului este mișcarea în aer liber, practicarea sportului pentru o viață sănătoasă, dar și promvarea comunei noastre. Traseele probelor, marcate de băieții din Grupul MTB, s-au desfășurat prin satele Bucoșnița și Petroșnița, cu urcare la Mănăstirea Petroșnița și coborâre în Valea Cernețului, dar și cu traversarea Dealului Gugu în Valea Bucoșnița. Le mulțumim tuturor participanților și colaboratorilor pentru implicare!”, a adăugat primarul comunei gugulane, Vichente Suru.  Evenimentul sportiv “Gugu Trail Race & MTB” a fost organizat prin implicarea directă a iubitorului de natură şi sport caransebeşean, Marian Constantin Petruţa Iovanovici, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Bucoşniţa, precum şi cu aportul partenerior: Asociaţia “Ajutorul Copiilor pentru Viaţă”, Serviciul Judeţean “Salvamont” Caraş-Severin, dar şi cu sprijinul tinerilor voluntari de la Asociaţia "MTB", Asociaţia "Sim.Ţim la fel" şi Clubul "Impact Vox" din municipiul din “Ţara Gugulanilor”. 

  Totodată, concursul a beneficiat și de implcarea sponsorilor de la societățile ”Linia de Sosire” din Timișoara, ”Emiliano Vest” și Hotel ”Palace” din Caransebeș.Fotoreporter: Iasmina Iovănescu
Fotoreporter: Maria Buliga
Fotoreporter: Cristian Cornian

Citeşte în continuare şi alte informaţii importante de la Caransebeş:

Primeşte ultimele ştiri de la Caransebeş direct pe email:

Etichete:

Caransebeş Cultură Artă "Ţara Gugulanilor" Banatul Montan Istorie Social Casa de Cultură "George Suru" Tradiţii Reşiţa Timişoara Sport Folclor Parcul "Teiuş" Ion Marcel Vela Colegiul "CD Loga" Literatură Învăţământ Educaţie Administraţie Liviu Groza Ioan Cojocariu Muzică populară Parcul „General Ioan Drăgălina” Bucureşti Adrian Ardeţ Colegiul "Traian Doda" Mediu Muzică clasică Culinar Fotbal Etnografie Fotografii inedite Luţă Ioviţă Monumente Spiritualitate Ştefan Isac Comerţ Lugoj Piaţa "Revoluţiei" Sănătate Ansamblul "Doina Banatului" Liga a II-a Muzeul Caransebeș Pictură Culte Atletism Balta Sărată Ery Pervulescu Eveniment Teatru Arheologie Gabi Zaharia Politică Produse ecologice Simpozion Sinagoga "Beith El" Suporteri Autorităţi Cristian Dragomir Turism Eugen Petri Poezie Râul Timiş Sculptură Ana Pacatiuş Cluj-Napoca Dan Daniel Doran Mihaela Pral Procese electorale Religie Râul Sebeş Sibiu Sorin Bălu Achim Nica Daniela Văcărescu Documente Festival Jurnalism Liliana Danci Medicină Muzică uşoară Oţelu Roşu PSS Lucian Primul Război Mondial 1 Decembrie 1918 Afilon Laţcu Armata Română Biblioteca ”Mihail Halici” Campanie Ciclism Constantin Daicoviciu Cornel Galescu Craiova Elie Miron Cristea Iancu Laurenţiu Klaus Iohannis Mihai Vintilă Petronela Ciobotea Piaţa agroalimentară Poiana Mărului Pomicultură Taraful "Olanii" Transport "Ruga de la Oraş" Adela Jurchescu Alin Artimon Alin Paleacu Ansamblul "Junii Gugulani" Dacia Romană Deva Eftimie Murgu Filip Strejariu O.S.P.D. Caransebeş Sorina Jurj Valea Cenchii Adrian Crânganu Agricultură Andezit Arad Banatul Sârbesc Băile Herculane Cercul Militar Cinematografie Cinematograful "Luna" Dansuri populare Dumitru Chepeţean Incompetenţă Loredana Cimpoieru Maraton Marmură albă Obreja Palatul Cotroceni Patinaj Victor Ponta Alba Iulia Ana Paica Arhitectură Armeniş Campionat Naţional Club Sportiv Şcolar Constantin Brătescu Ecologie Economie Emanuela Budimir Felix Borcean Florin Bojin Ilie Iova Legumicultură Ministerul Sănătăţii Muntele Mic Nicolae Borceanu Silvicultură Travertin Turnu Ruieni "Pro Patria" Alexandra Nicolau Alexandru Petria Amenajări edilitare Ana Jurj Bata Marianov Buchin Bucoşniţa Chinologie Clubul "Impact Vox" Clubul "Rotary" Comunism Consiliul Județean Constantin Petruţa-Iovanovici Cosmin Popovici Cristian Brecica Cristina Galescu Cupa României Dan Laurenţiu Tocuţ Daniel Opriţa Dimitar Pangarov Divizia A Felicia Stoian Florin Damian-Schwartz Gabriela Szabo Gheorghe Jurma Grupul "MTB" Holocaust Ilegalitate Ivan Bloch Lucia Măran Ministerul Culturii Monden Nicoleta Cimpoieru Nutriţie Oradea Oraviţa Pavel Craia Pavel Şuşară Piatra Neamţ Reformă Regimentul 43 "Infanterie" Salvamont Sarmizegetusa Schi Sorin Gheju Teregova Tezaur Traian Doda Târgu Jiu Universitatea de "Vest" Urbanism Volei "Piaţa Gugulanilor" "Turnul lui Ovid" Adrian Jurchescu Adrian Stepan Aeroclubul României Alexandru Guran Alpinism Antoniu Sequens Ariana Covaci Baia Mare Bersobis-Aizis Bocşa Caniculă Carmen Neumann Cornel Ungureanu Corneliu Baba Costin Feneșan Călin Popescu Tăriceanu Daniel Alic Defrişări Dorina Grecu Dumitru Jompan Episcopia Caransebeşului Epoca Neolitică FC "Viitorul" Caransebeş Filarmonica "Banatul" Finanţe George Enescu George Pelin Gheorghe Secheşan Gorun Guvernul României Handmade Iconografie Indiferenţă Infrastructură Ionela Bădălan Iosif Caraiman Jupa Liga a IV-a Liubiţa Raichici Mafie Marcel Tolcea Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia Mariana Ionescu Mihaela Muntean Mircea Moscovici Moise Groza N.D. Vlădulescu Nicolae Borlovan Nicolae Corneanu Nicolae Iorga Nicolae Sârbu Nicolae Ungar Nistor Ghimboaşă Omagiu Ovidiu Roşu Poliţia rutieră Publicitate Pădure Revista ”Interferențe” Râul Bârzava Satu Mare Semimaraton Silviu Hurduzeu Sinagoga "Beit El" Tenis Tibiscum Turnu Severin Valea Timişului Valeria Arnăutu Vandalism Vioară Viticultură Voluntariat Ştefan Popa Popa’s Ştrandul "Tineretului" " "Magica Balta" "Radarul pădurilor" Academia Română Agmonia Alexandru Mironov Alin Oprea Ana Borcean Ana Munteanu Andrei Ungur Aniversare Armjavascript:void(0);ata Română Arţari Atletism Master Aviaţie Balcaniadă Bozovici Buziaş Caricatură Caritate Catedrala Episcopală Cecilia Clipa Chişinău Cinematograful "Tineretului" Colegiul "Octav Băcilă" Colegiul "Traian Lalescu" Comemorare Cornelia Mateescu Costi Păun Crin Antonescu Cristian Iorgov Cultura "Vinca" Cutremur Dan Alexa Dan Diaconescu Daniela Fara Decebal şi Traian Demisie Dimitrie Cantemir Doriana Talpeș Dramaturgie Ecumenism Editorial Elena Udrea Eleonora Bunea Emil Săndoi Energie electrică Epigrame Epoca Bronzului Evaziune Filaret Musta Floarea Pascal Gabi Zaharia Ion Marcel Vela Gabi Ţurcaş Galeria de Artă "Corneliu Baba" Gelu Stan George Corbu Gheorghe Tache Gheorghe Țunea Grafică Grai bănăţean Gripă Hadrian Daicoviciu Handbal Horia Irimia Iaz Iaşi Ieruga Ilie Sârbu Industrie Informatică Infracţiuni Internet Inundaţii Ioan Jorj Ioan Mircea Petruţ Ioan Piso Ion Mocioalcă Iuliana Popescu-Enache Iuliu Hossu Iuliu Vuia Janos Horvay Josef Racz Laura Sgaverdea Laurenţiu Bădicioiu Lavinia Călina Lederata-Arcidava Liceul "Dacia" Liceul "Sabin Păuţa" Liceul "Trandafir Cocârlă" Lindenfeld Manuela Ionescu Margit Szemenyei Maria Bologa Maria Frenţiu Maria Tănase Marian Enache Masivul Făgăraş Matei Lupu Mihai Bolintiş Milos Simovici Mioveni Mircea Baniciu Mircea Dinescu Mircea Ionescu Quintus Miruna Maria Mihancea Mitropolit Primat Mizil Molizi Muzeul Satului Bănăţean Mălina Ciobanu Mărțișor Nicolae Bănicioiu Nicoleta Voica Octavian Bordan Olimpiadă Naţională Ordine publică Orşova Palatul Împăratului Traian Parlamentul României Paula Seling Petre Mogoşanu Petrică Miulescu Irimică Petroșnița Petru Bona Pierre Amoyal Platani Port popular Prea Sfinţia Sa Lucian Presă scrisă Protest Publicistică Pâncota Regele Ferdinand Râul Cerna Salarizare Seminarul "Ioan Popasu" Serbările Cetăţii Simbolistică Slatina Olt Slatina Timiş Solidaritate Sorin Grindeanu Stana Stepanescu Teologie Tiberiu Ceia Timotei Popovici Traian Băsescu Traian Topliceanu Transfăgărăşan Transplant organe Tudor Gheorghe Uzdin Vaccin Valea Almăjului Vasile Popovici Vârful "Gugu" Împărăteasa "Sissi" Împărăteasa Maria Tereza Şah Şcoala Populară "Ion Românu" Şesu Roşu Ştefan Velovan ”Descriptio Moldaviae”

Toate subiectele zilei:

Delicii culinare:

Translate

Arhivă blog

Persoane interesate